hake有没有中文功能教程

z97879013

Subscriber
May 15, 2020
25
0
[QUOTE =“ dota2dota2,帖子:120588,成员:36551”]
好像没有,都是英语
[/引用]
ñ那你在使用吗
 

z97879013

Subscriber
May 15, 2020
25
0
[QUOTE =“ dota2dota2,帖子:120599,成员:36551”]
中文版
[/引用]
给个联系方式?
 

z97879013

Subscriber
May 15, 2020
25
0
[QUOTE =“ dota2dota2,帖子:120601,成员:36551”]
你不会使用吗
[/引用]
s是的 我购买后不会使用
 

z97879013

Subscriber
May 15, 2020
25
0
[QUOTE =“ dota2dota2,帖子:120605,成员:36551”]
你QQ我咯,我能帮就帮你咯
QQ:3467912300
[/引用]
Ĵ加了 叫做dio哒